Vestergade 22
5600 Faaborg

HAVKAJAKKLUBBEN MALIKLIK

Forside Kalender Bestyrelse og vedtægter Maliknål Telefonliste Når du bygger kajak Billeder Kajaknavne Link

Kontakt

     

                     Sejlads i Malik

Når du starter som roer i Havkajakklubben Malik, stilles der ikke krav til dine svømmefærdigheder.

Det er dit eget ansvar, at du er fortrolig med at svømme i havet iført tøj og svømmevest, ligesom det er dit eget ansvar, at du vedligeholder dine svømmefærdigheder på samme måde, som du skal vedligeholde dine rofærdigheder.

 Malik prøven er opdelt i 3 niveauer

 Formålet med prøven er at motivere til sikker og ansvarlig færden på vandet, og samtidig blive fortrolig med de gode muligheder og oplevelser, der ligger i kajakroning.

 Der undervises i grundlæggende færdigheder på fladt vand, hvor fokus er lagt på kontrol og manøvrering af kajakken.

 Forståelse af årsag og effekt vægtes højere end evnen til at udføre øvelserne perfekt. Der lægges vægt på sikkerhed og der trænes primært teknikker til at tage vare på sig selv og andre.

 Der afholdes kursus på C-niveau lige efter søsætning.

 C-niveau:  Her lærer roeren de mest almindelige færdigheder, der kvalificerer til sammen med A roere at ro
                 kystnært for at opnå rutine.

B-niveau:  Kvalificerer til sammen med A roere, at sejle over åbent farvand.
Ved bestået B-niveau får du tildelt Maliks duelighedsbevis og samtidig kvalificerer det dig til at deltage i vintersejlads sammen med roere på A-niveau.

A-niveau: Kvalificerer til at undervise og være master for C og B roere.
Roeren bliver kvalificeret som A roer, når færdighederne under C, B og A er bestået tilfredsstillende. Endvidere skal roeren havde roet mindst 200 km og havde deltaget regelmæssigt i klubsejladserne.

Maliks duelighedsbevis bliver tildelt roeren, når C og B niveauet er bestået tilfredsstillende efter en individuel evaluering.

Der kræves ingen forudsætninger for deltagelse på C niveau.

  

Fortøjning og fastgørelse

Skal kunne fastgøre kajak på stativ og eller tagbøjler

C

Knob

Skal kunne demonstrere de mest almindelige knob, herunder

 

pælestik, dobbelt halvstik, stopstik, råbåndsknob

C

Kompas og søkort

 

Skal have kendskab til søkort og kompas

C

Isætning

Roeren skal have fornemmelse for isætning af kajak fra strand med forskellige vejrforhold

 

C

Indstigning og udstigning

 

Kontrol ved ind- og udstigning skal bevares. Pagaj bruges som støtte.

 

C

Effektiv roning

 

Roeren skal:

 

·  kunne ro ca. 200 m med en rank evt. Let foroverbøjet holdning samt en konstant, afslappet og rytmisk roning med synlig rotation i overkroppen.

 

·  vise evne til at ro lige ud forlæns og baglæns

 

·  have tilstrækkelig kraft i roningen til at ro mod vind og strøm

 

·  vise korrekt greb om pagajen

 

C

Stoptag

Stoppe kajakken ved både for- og baglænsroning.

 

Kajakken skal være stoppet efter højest 4 åretag, hvorefter kajakken synligt skal bevæge sig i modsat retning.

 

C

Rednings-  svømmevest og opdrift

 

Roeren skal være iført en CE-godkendt vest med udrustning tilpasset forholdene.

 

C

Ind- og udstigning fra bro

 

Roeren skal kunne lave ind- og udstigning i kajakken fra bro. Pagaj må benyttes.

B

360 graders rotation

 

Ved benyttelse af den rette kombination af åretag skal roeren kunne vende kajakken på stedet.

 

Rotationen skal foretages både med og mod uret.

B

8 tals roning

 

Der roes i 8-talsbane med kombination af fremadtag og fejetag for at demonstrere grundlæggende styrefærdighed

B

Lavt støttetag for at undgå kæntring

 

Lavt støttetag til  begge sider, med kajakken ude af balance. Et kraftigt tryk på pagajen assisteret af hoftekip skal demonstreres.

 

B

Manøvre i bølger

 

Roeren skal være i stand til både at ro i modsø, medsø samt sidesø

 

B

Kæntring med spraydeck

 

Kæntring med efterfølgende frigørelse af spraydeck. Roeren skal forholde sig roligt og hurtigt

få fat i kajak og pagaj. Svømme ca. 50 m til land med kajak og pagaj. Tømme kajak ved bredden. Roeren må få hjælp til dette.

B

Kæntring og redning, makker-redning med spraydeck

 

Roeren skal foretage en sikker kæntringsøvelse, efterfulgt af en makkerredning på dybt vand. Roeren i kajakken skal tage kommandoen over redningen. Kæntringen skal udføres som et ”uheld”.

B

Bugsering

 

Roeren skal have praktisk erfaring i bugsering. Roeren skal have en bugserline og skal udføre en bugsering og blive bugseret.

B

Erfarings-niveau

 

Roeren skal have deltaget regelmæssigt i klubbens sejladser.

 

A

Manøvrering i mindre brænding og bølger

 

Roeren skal være i stand til at isætte og entre kajakken i mindre brænding og bølger for således at kunne ro sikkert på tur samt foretage udstigning i mindre bølger, max 0,5 m

 

A

Er vandtemperaturen under 10 grader, kan man ikke deltage i sejladser, hvis man ikke har bestået Malik prøven.

 
     
Havkajakklubben Malik Bank - Sparekassen Faaborg - Regnr. 0828 - Konto 8015809222